Новини, Читателски

За разделното събиране, старите къщи и дървета…

Снимка: Google Earth

На доста места в нашия град бяха поставени контейнери за разделно събиране на стъкла, пластмаса, метали и хартии. Прави впечатление обаче, че много граждани не ги използват по предназначение.
Близо до блока, в който живея, има няколко заведения, чиито персонал всекидневно изхвърля различни опаковки, но не в тези контейнери, а в контейнерите за смет. Това затруднява работниците от фирма „Бекастрой”, които по два-три пъти седмично събират сметта /което, разбира се, е похвално/.
Предлагам да се направи по-голяма реклама на разделното събиране, както и да се сложат пред жилищните блокове и на други места табели, които да напомнят, че трябва да се събират отпадъците разделно.
Искам да споделя още нещо. От двете страни на главната улица – както е известна ул. „Цар Борис ІІІ”, от площада до Туристическата градина, са разположени много стари и порутени сгради, които дават лош облик на града ни.
Наближава зимният туристически и ски сезон, когато Боровец ще посрещне хиляди наши и чуждестранни туристи. Те ще „прескачат” до града ни да видят туристическите забележителности. Но тези гости ще останат с не добри впечатления от тази грозна картина. Има вероятност дори да станат свидетели как някои от въпросните сгради рухват буквално в момента…
Предлагам специалисти от Общината да огледат тази улица, както и други улици, и да задължат собственици и наследници да ремонтират или да разрушат съответните къщи.
Това се отнася и за многогодишните дървета, от които падат изсъхнали клони и могат да наранят преминаващите. В този смисъл благодаря от името и на други хора на общинарите за почистените такива дървета около автогарата и джамията. Опасност представляват и дърветата в дворовете /включително в ПГ „Константин Фотинов”/, които са надвесени над тротоарите и затрудняват движението.

Димитър Михайлов

Leave a Reply