Новини, Шарен свят

За 9 месеца събраха 85 % от данъците

Общо 85 % от предвидените приходи от данъци в общинската хазна са събрани за изминалите 9 месеца от началото на годината.
За 2011 г. трябва да се съберат от налози 4 386 000 лв. По данни от отдел “Местни данъци и такси” до края на септември постъпленията възлизат на 3 725 000 лв. Най-голямо – 92 %, е преизпълнението на планираното за данъка върху превозните средства. Годишният план за данъка за придобиване на имущество е изпълнен 89 %, а предвиденото за такса смет – 87 %.
Най-малки са приходите от туристическия данък и от данъка върху недвижимите имоти.
Според справката на данъчните 2 031 000 лв. са плащания за текущата година, а 862 000 лв. представляват погасените задължения за минали периоди.
Към 300 бона са влезли в общинската каса вследствие на предприетите от Общината мерки за принудително събиране на просрочени задължения. 106 фирми и частни лица са предадени на частен съдебен изпълнител, двама – на НАП. На други 476 души са съставени актове. Ако длъжниците продължават да не правят вноски, ще бъдат дадени на съдия-изпълнител, предупредиха служители.
От службата обобщиха, че в сравнение с 9-месечието на миналата година за същия период сега са събрани в повече 310 хил. лв.

Leave a Reply