Здраве, Новини

Здравната инспекция: Не подценявайте опасността от гризачите

През есента гризачите плъзват към населените места, към складовете за фуражи, местата за отглеждане на животни и др. Тези гости – мишки, плъхове, диви зайци, катерици, лалугери, невестулки, белки и пр., са нежелани и опасни гости, защото са резервоар и преносители на инфекции – на туларемия, бруцелоза, ку- треска, хеморагични трески, трихинелоза и др.
Хората могат да се заразят при обслужване на животните, при преработка на суровини от животински произход, при използване на храна от необезвредени продукти, както и при почистване на животните и на техните помещения. Не рядко заразяването може да стане и чрез замърсена вода.
За да се предпазим от заболяванията, пренасяни от гризачите, е необходимо:
– да спазваме добра лична и обществена хигиена;
– да използваме вода само от контролиран източник;
– да защитим жилищата и хранителните си продукти от достъп на гризачи;
– старателно да измиваме буркани, картофи и др. от зимника преди консумация.

Leave a Reply