Здраве, Новини, Шарен свят

Здравната каса публикува прогнозните бюджети на болниците

Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ публикува на своята интернет страница годишните прогнозни стойности, определени на болниците за 2012 г. Стойностите са приети от Надзорния съвет на НЗОК на заседание от 28 февруари 2012 г.
За да има пълна прозрачност са публикувани данните за разпределение на средствата по районни здравноосигурителни каси /РЗОК/ и поотделно за всяка болница, която има договор с НЗОК.
Прогнозните бюджети на лечебните заведения в частта за клинични пътеки, медицински изделия и високо специализирани медицински дейности са разчетени за 10 месеца на дейност. За два месеца от четвъртото тримесечие на годината средствата ще бъдат осигурени от резерва за непредвидени и неотложни разходи.
За новите дейности, които НЗОК заплаща тази година за първи път – диализа при терминална бъбречна недостатъчност, диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания и лекарствена терапия, разчетите са направени за 11 месеца. Дейността, извършена през декември, както всяка година, ще бъде изплатена със средства от бюджета за следващата година. И за тези дейности при недостиг ще бъдат отпуснати допълнителни средства от резерва на НЗОК.
През март в НЗОК се проведоха работни срещи с директори на РЗОК и на болници, представители на БЛС, както и с експерти от НЗОК. На срещите бяха разгледани прогнозните бюджети на болниците, направен бе анализ на данните и бяха обсъдени възможности за корекции там, където е необходимо, при спазване на общата финансова рамка на заложените в бюджета средства за болнична помощ.
НЗОК напомня, че според Закона за бюджета на НЗОК за 2012 г. на лечебните заведения в началото на годината се определят задължителни годишни прогнозни стойности, като те могат да се преразглеждат в края на всяко тримесечие, съобразно нуждите и възникналите нови обстоятелства при лечебните заведения за болнична помощ. Тази възможност е определена в Правилата за разпределение на средствата на лечебните заведения за болнична помощ.

Leave a Reply