Земеделски производители хитруват, рискуват да не получат помощ

“Застъпени площи на територията на община Самоков има в 360 от подадените 650 завления за кампания 2011”, се казва в писма на Разплащателна агенция – София област до земеделски ползватели в района ни.
Заявените площи – обработваема земя, пасища, ливади, трайни насаждения, възлизат на около 10 хил. хектара.
В срок от 20 работни дни след получаване на писмото съответният земеделски стопанин трябва да представи документи, които доказват правното основание за ползване на земята – актуални скици и решения с 6-месечен срок на валидност, като скиците се презаваряват в самоковската общинска служба “Земеделие” и в Агенцията по кадастър. Необходимо е да се представят и договори за наем и аренда, нотариални актове и други документи. Ще се признават като основание за ползване на земя и едногодишните договори между съответния ползвател и наследници, като в случая не се изисква нотариална заверка.
Ако в посочения 20-дневен срок не се представят нужните документи, за съответните площи земеделските производители няма да получат подпомагане, категорични са служителите от Разплащателната агенция.

Можете да харесате

1 Comment

Add yours
  1. 1
    Орачев

    От 650 кандидати за евросубсидии 350 имат застъпвания! По скоро има нещо гнило, скапано в държавните чиновници. Системата е така направена, че по-голяма част от парите да остават в държавата, като се ощетяват земеделците. С едната ръка дават, с две взимат!

+ Leave a Comment

*