Новини, Статии, коментари

„Златен век” за златен човек – Мария Деянова

Отклик

Удостояването на доц. д-р Мария Деянова с най-високото отличие на Министерството на културата – „Златен век”, е признание за един учен и изследовател в най-хубавия смисъл на тези думи, за един даровит, всеотдаен и пословично скромен човек.
Познавам нашата именита съгражданка от много години. Винаги ми е правило впечатление с каква невероятна отговорност и прецизност се отнася тя към писаното слово, с каква упоритост и методична последователност работи непрекъснато в името на научната истина, на абсолютната достоверност.
Огромни усилия положи тя за проучване на езика на Паисий Хилендарски в неговата „История…”. Изследванията й доведоха до обосновани предположения и дори твърдения, че този език се свързва преди всичко със самоковския диалект с всички произтичащи от това заключения за родното място на родоначалника на Българското възраждане.
Свидетел съм как много пъти Мария, като дойде в редакцията и предаде ръкописа си за печат, деликатно посочва къде евентуално би могло от бързане или незнание да се сгреши при окончателното появяване на текста на бял свят във вестника. Щастие е да си сътрудничиш с такъв човек!
Шапка свалям на тази архискромна труженичка на перото, която, повярвайте, с възрожденска /да, възрожденска!/ чистота и плам и в 21 век ни поднася истини за науката и живота.
Мария е от тези хора, на които най приляга да ги наречем будители. Които заслужават да се преклоним пред делото им и да им помагаме според скромните си сили. Защото тъкмо люде като нея държат буден българския дух и самочувствието на самоковеца и в днешните особени, да не кажа, лъжовни времена, със святата и непомръкваща надежда, че въпреки всичко, ще намерят свои сподвижници и последователи. Дай Боже!

Тодор Попов

Leave a Reply