Новини, Шарен свят

Зов за помощ!

Във връзка с извършване на спешна бъбречна трансплантация на Григор Петров Скелин, прокурор в Апелативна прокуратура – гр. София, са необходими средства в размер на 101 785,64 евро.
Поради невъзможност да бъде извършена в България трансплантацията ще се извърши във Франция.
Молим за вашата помощ, за да бъдат осигурени средствата и то в по-кратък срок предвид невъзможността за дълго отлагане на операцията!
Банковата сметка на г-н Скелин в български лева е в
„Юробанк И Еф Джи България” АД
ВIС: ВРВIВGSF
IВАN: ВG15ВРВI79421052278902
От прокурорите в Апелативна прокуратура – София

Leave a Reply