Култура, Новини

Зоя Станкова със сертификат от ЮНЕСКО

Младата самоковка Зоя Станкова, член на настоятелството на читалище-паметник „Отец Паисий”, бе удостоена със сертификат за успешно представяне в конкурса „Идеите на млади хора за културни политики”, посветен на 70-годишнината от създаването на ЮНЕСКО /Световната организация на Обединените нации за образование, култура и наука/.
Документът е подписан от главния секретар на Националната комисия на България за ЮНЕСКО Мария Донска, председателя на Съюза на народните читалища Николай Дойнов и ръководителя на сдружението с нестопанска цел „Писалка и перо” /Пловдив/ Стефка Илиева.
Есето на Зоя е на тема „Съвременното читалище – мост между традиции и новаторство. Какви дейности трябва да развива?”. Авторката е представила концепция за развитие на читалище „Отец Паисий”, разработила е и въпроси, свързани с популяризиране на дейността на читалищата, работата на настоятелствата и др.
В конкурса са участвали общо 19 души. Разработките им са били оценявани от жури под ръководството на проф. дфн. Иванка Янкова, декан на факултет в Университета по библиотекознание и информационни технологии. Шестте най-добри работи са били наградени.

Leave a Reply