Здраве, Новини

„Изберете здравето”

В изпълнение на националната програма на здравното министерство за превенция на хроничните незаразни болести Регионалната здравна инспекция в Софийска област осъществява проект „Изберете здравето” с уязвими групи хора от 7 общини, включително Самоков.
Целта е да се информира по-пълно населението за вредата от тютюнопушенето, употребата на алкохол, намалената физическа активност, нездравословното хранене.
Целевата група в Самоковска община е съставена от социално слаби, регистрирани в местната дирекция „Социално подпомагане”. Съгласно програмата на проекта ще се проведе анкета и ще се проучи нивото на знания. Предвидено е обучение чрез видеопрезентация. Планиран е и скрининг за определяне на индивидуалния риск от сърдечносъдови заболявания.
Първата среща с рисковата група вече се състоя в обществената трапезария „Кутна Хора”.

Leave a Reply