Новини, Шарен свят

Избират доставчик на противопожарната кула в Райово

Предстои, както е известно, изграждането на противопожарна кула в землището на Райово. Във връзка с това на 9 януари бе открита процедура по обществената поръчка за избор на доставчик.
Финансирането е по спечелен проект на Общината по програма „Развитие на селските райони” и възлиза на 416 547 лв. Крайният срок за подаване на офертите е 19 февруари.
Спечелилата фирма трябва да достави и монтира кулата, включително системата за видеонаблюдение. Целта е да се предотвратяват пожари, като се сигнализира своевременно за възникнали запалвания в района.
Ще бъде изграден стоманорешетъчен стълб, на който ще бъдат монтирани видеокамери и друга апаратура, осигуряващи необходимото наблюдение и контрол.
Едно от изискванията към фирмите-кандидати е да са изпълнявали сходен обект. Офертите ще бъдат отворени на 20 февруари.

Leave a Reply