Новини, Образование

Избират изпълнител за санирането на СУ „Отец Паисий” и СУ „Н. Велчев”

Обявена е обществена поръчка за въвеждането на мерки за енергийна ефективност в сградите на СУ „Отец Паисий” и СУ „Никола Велчев”. Поръчката включва и трапезарията до двете учебни заведения.
Предвижда се да се подмени дограмата, да се изолират топлинно фасадата и покривът, да се подменят отоплителната инсталация и осветителните тела.
Ще се осъществи проект, с който Общината е кандидатствала пред Националния доверителен екофонд по Инвестиционната програма за климата.
Фирма „Софена” е обследвала цялостно сградите, които са построени в началото на 80-те години на миналия век под формата на цял комплекс. Прогнозната стойност на поръчката е 1,7 млн. лв. без ДДС.

Leave a Reply