Новини, Политика

Избират най-изгодните условия за застраховане на общинските обекти и автомобили

В “Лев инс” за 12 118 лв. ще бъдат застраховани общо 38 общински имоти. 7142,66 лв. пък ще струват “Гражданска отговорност” и “Каско” на моторните превозни средства на Общината.
Компанията бе избрана след поискани оферти от всички 6 застрахователни дружества в Самоков. Подадените документи от ДЗИ, ЗД “Армеец”, “Алианс”, ЗК “Лев инс” и “Уника” АД бяха отворени в края на декември от специално назначената със заповед на кмета комисия с председател инж. Бранимира Бодурова, директор на дирекция в Общината. За процедурата бяха поканени представители на всички пет застрахователни компании, представили оферти, но присъстваха служители само на две от тях – “Уника” и “Армеец”. Въпреки че не е задължително по закон, по покана на градоначалника Владимир Георгиев на отварянето на документите присъстваха и представители на местни медии.
Избрахме този вариант на действие, за да може от една страна всички представители на съответните дружества и на медиите да са наясно с предложенията на фирмите – кандидат-застрахователи, а от друга – за да има прозрачност и всички да са наясно, че избираме икономически най-изгодните оферти, поясниха от кметската управа.
По-късно стана ясно, че след преценка на условията и съответните суми комисията е класирала на първо място компанията “Лев инс”.

1 Comment

  1. Здравейте,
    много ми хареса статията продължавайте в същия дух. Поздрави!

Leave a Reply