Избират строител за новия център на мястото на „Н. Драмалиев”

Три фирми – „Елитстрой” АД /Благоевград/, „Красстрой” АД и СД „Лобут АК& Лобутов, Конярски и сие”, кандидатстват за строители на Центъра за настаняване от несемеен тип, който ще бъде изграден на мястото на бившето училище „Никола Драмалиев”.
Проектът се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие”. Строително-ремонтните работи възлизат на около 500 хил. лв.
На 2 април комисия с председател инж. Евелина Перфанова, директор на дирекция „Териториално-селищно устройство и европейски програми” в Общината, отвори първите пликове от представените тръжни документации. След прегледа на документите комисията ще се произнесе за допускането на кандидатите до следващия етап на процедурата, когато ще се разглеждат техническите и ценовите оферти.
Фирмата, спечелила обществената поръчка, трябва да построи новия център за 6 месеца.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*