Култура, Новини, Шарен свят

Избират строител за реставрацията на белчинската крепост

Започна приемането на документите на фирми, желаещи да бъдат изпълнители на обекта “Реставрация, консервация, социализация и експониране на късноантичната крепост и оброк “Цари мали град” в село Белчин”.
Желаещите могат да кандидатстват за извършване на строително-монтажните дейности, както и за строителен надзор и за осигуряване на публичност на работата.
Както е известно, общата стойност на проекта е 5 млн лв., а срокът за изпълнение на работата – две години. Разкритите останки от древната крепост се намират на хълма Св. Спас над Белчин.
Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се получава в деловодството на Община Самоков. Офертите трябва да бъдат подадени до 17 април, като ще бъдат отворени на следващия ден – 18-и.
Обектът е един от най-големите на територията на общината за тази и следващата година. Проектът се осъществява по програма “Устойчиво развитие на туризма”, операция “Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.
На около 1 млн. /995 829/ лв. пък ще възлязат строително-монтажните работи по корекцията на р. Боклуджа в града ни. Участъкът от коритото на реката, който трябва да се реконструира, е дълъг 1,2 км, непосредствено преди вливането на Боклуджа в Искъра. Заради неблагоустроеното корито в този район на Седми квартал често стават наводнения с тежки последствия за живеещите там.
Започната е процедура за възлагане на обществена поръчка и за този важен обект. Предстои избор на изпълнител.

Leave a Reply