Новини, Шарен свят

Избират строител на новото депо на 3 януари

След промени в обявлението за обществена поръчка за изграждането на Регионален център за управление на отпадъците стана ясно, че документи на кандидатите да строят съоръженията се приемат до края на декември т. г. На 3 януари пък ще се проведе процедурата за избор на изпълнител.
Промените засягат освен сроковете, и някои нови изисквания към фирмите-кандидати като следствие на предписание на Агенцията за обществени поръчки. Експерти на агенцията са извършили предварителен контрол по отношение на процедурата.
Първият етап на новото самоковско депо ще се строи в изпълнение на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците”, финансиран със съдействието на Оперативна програма „Околна среда”. Предвижда се изграждането на път, трафопост и електрификация, водопровод и канализация, приемна зона, пропускателен пункт, кантар, център за рециклиране /със зони за разтоварване и за складиране/, административна сграда.
В поръчката е включено и изграждането на вътрешната инфраструктура на депото. Още през първия етап ще бъде внедрена система за третиране на инфилтрати. Разглежда се и вариант за изграждане на локална пречиствателна станция. Предвидени са още монтирането на система за отвеждане и обезвреждане на биогаз и изграждането на лесозащитен пояс.

Leave a Reply