Култура, Новини

Избраха Димитър Йончев за почетен гражданин на Самоков

Дългогодишният специалист и ръководител в сферата на строителството и активен обществен деятел Димитър Йончев бе избран на сесията на Общинския съвет на 25 юли за почетен гражданин на община Самоков.
Предложението на кмета Владимир Георгиев бе подкрепено единодушно от всички 29 общински съветници. Самото предложение бе направено въз основа на писмо на авторитетни национални и регионални организации в сферата на строителството и на дружеството на Съюза на българските журналисти в града ни.
Димитър Георгиев Йончев е роден на 8 юни 1937 г. в Самоков. Ко­ре­няк са­мо­ко­вец е, от ро­да на из­вес­т­на и ува­жа­ва­на фа­ми­лия. Завършил е железопътно училище в София. Ръководил е изграждането на редица значими обекти в Самоков и района. В продължение на две десетилетия е зам.-директор на Стройрайона. Бил е ръководител на направление „Задгранично строителство” на голямото самоковско предприятие. Участвал е като ръководител в строителството на големи обекти в Русия и Украйна. В края на 90-те години се пенсионира като директор на строителния тръст „Тюменболгарстрой” в Русия.
Основател, първи председател, а сега почетен председател е на Руския клуб в града ни. Основател, първи председател и сега също почетен председател е и на Клуба на строителите-ветерани в града ни, който е един от най-активните от този род в страната. Изявява се и като публицист. Съставител е на книгата „Самоковските строители”.
Димитър Йончев е носител на ор­ден „Чер­ве­но зна­ме на тру­да” и на Златния почетен знак на Самоков. Два пъти е удостояван със златната значка „Майстор Кольо Фичето”.
Предложението за удостояването на Д. Йончев със званието „Почетен гражданин на Община Самоков” е направено от Националния клуб на строителите-ветерани, Камарата на строителите в България, Националния технически съвет по строителство, Областното представителство на Камарата на строителите, дружеството на Съюза на българските журналисти в Самоков и Регионалния клуб на строителите-ветерани в града ни. Подписано е от техните ръководители инж. Тодор Топалски, инж. Илиян Терзиев, акад. Янко Иванов, инж. Любомир Качамаков, Тодор Попов и инж. Васил Кънев.
Ето какво заяви пред „Приятел” след вестта за удостояването му със званието „Почетен гражданин на Община Самоков” самият Димитър Йончев:
„Инициативата дойде от Националния клуб на строителите-ветерани и лично от първия зам.-председател на Управителния съвет на клуба инж. Виктор Шарков. От името на Регионалния клуб на строителите-ветерани в Самоков благодаря на инж. Шарков и на Красимир Милушев, зам.-председател на Областното представителство на Камарата на строителите в България, за помощта при осъществяване на дейността на клуба ни. Благодаря и на в. „Приятел” за отразяването на клубния живот.
На 7 юли 2017 г., при честването на 4-годишнината на самоковския клуб, инж. Шарков заяви: „Председателят на клуба Димитър Йончев е един от най-дейните ръководители на клубове в страната, а самоковският клуб, заедно с Бургаския, са едни от най-активните в България.”
Д. Йончев благодари на общинските съветници и лично на кмета Владимир Георгиев за високото признание и добави: „Най-високото общинско отличие „Почетен гражданин” на любимия град Самоков приемам и като награда за стотиците професионални строители, с които повече от 40 години заедно градихме Самоков, а сега част от все още живите се срещаме, обединени в регионален клуб на строителите-ветерани. Обръщам се към всички тях: „Колеги, да сте живи и здрави!”

Leave a Reply