Новини, Политика

Избраха петима зам.-председатели на Общинския съвет

Александър Боев /ГЕРБ/, д-р Борислав Филчев /БДЦ-ВМРО/, инж. Николай Николов /БСП/, инж. Петър Георгиев /”Самоковци за Самоков”/ и Светлана Атанасова /Реформаторски блок/ бяха избрани за заместник-председатели на Общинския съвет на първото му редовно заседание /след учредителната сесия/, състояло се на 19 ноември.
Предложенията бяха направени от името на сформираните пет групи – БСП /с председател инж. Николай Николов/, ГЕРБ /Венета Галева/, БДЦ-ВМРО /Мая Христева/, Реформаторски блок – ОБТ „Български лейбъристи” /Емил Николов/ и „Самоковци за Самоков” /инж. Петър Георгиев/.
От името на „Самоковци за Самоков” инж. П. Георгиев прочете декларация, че не желаят в групата да участва съветникът Спас Кордев, тъй като е укрил факти относно негови правоотношения с правораздавателните органи. Така групата на „Самоковци…” остава от трима члена.
На заседанието бяха избрани и 7 постоянни комисии към съвета, които ще разглеждат различни проблеми и ще правят предложения за решения пред сесиите. Съставите на комисиите публикуваме отделно.
Съветниците гласуваха единодушно кметът на общината да получава месечно възнаграждение от 2400 лв., а председателят на Общинския съвет – 1080 лв. /за 4-часов работен ден/. Заплатите на кметовете на села пък ще бъдат в рамките на 700-800 лв.
Представител на Общината в областната асоциация на ВиК ще бъде кметът Владимир Георгиев. При обсъждането председателят на съвета Силвия Стойчева поясни, че без членство в асоциацията Общината няма да може да кандидатства за европейски средства. Същевременно членството не отменя предишно решение на местния парламент за създаване на самостоятелно ВиК предприятие.
По предложение на инж. Петър Георгиев за представител на Общинския съвет в Областния съвет за развитие бе избрана Силвия Стойчева. Кметът Вл. Георгиев участва в Областния съвет по право.
В началото на заседанието клетва положиха общинският съветник инж. Петър Георгиев /който отсъстваше от учредителното заседание поради посещение в чужбина/ и кметовете на села, спечелили изборите на втория тур на 1 ноември.

Leave a Reply