Изградиха трапезария, кухня и фитнес зала в самоковското предприятие „ДИПС-2006”

В самоковската фирма „ДИПС-2006” ЕООД приключи успешно на 31 декември м. г. изпълнението на проект за подобряване на работната среда. Проектът е осъществен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” /2014-2020 г./, процедура „Добри и безопасни условия на труд”, по договор с Министерството на труда и социалната политика.
Целта на проекта е била да се подобри работната среда на служителите, като в резултат на това се запази заетостта и се допринесе за повишаване на производителността и за по-нататъшно развитие на предприятието.
Проектът е изпълняван в продължение на 6 месеца – от 25 юни м. г. до края на декември, като са създадени социални придобивки за персонала – подходящи условия за отдих и за физическо укрепване, и са осигурени средства за колективна защита.
Както поясни за „Приятел” координаторът на проекта Диляна Стателова-Милушева, в предприятието са изградени трапезария и кухня, оборудвани със съответните уреди, което е много важно, тъй като производствената база е разположена в индустриалната зона /в района на „Рилски лен”/ и е отдалечена от жилищните квартали на града ни.
Оборудвана е и малка спортна зала с подходящи фитнес уреди. Освен това е поставена изолация на тавана, монтирани са климатици, изградена е и специална система за мълниезащита. Построена е и беседка, където служителите могат да отдъхват и да общуват свободно помежду си. Старата база се преобразява, като се създават много по-добри условия за труд и отдих.
В целевата група по проекта са били включени всички служители на предприятието, но все пак особено внимание и грижи са положени за работниците на възраст над 54 години и за служителите с увреждания.
За успеха са допринесли прозрачността в действията и изградената система за управление на човешките ресурси.
Управител на фирмата е Стефан Стателов. Основното производство е на механични детайли, които са предназначени за износ.
Самият проект е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд. Безвъзмездната финансова помощ е била на стойност 116 хил. лв., от които от Европа са дошли почти 99 хил. лв., а националното финансиране е било в размер на около 17 хил. лв.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*