Новини, Шарен свят

Издадоха разрешение за ремонта на пътя за Дупница

Снимка: архив

Министърът на регионалното развитие и благоустройството е издал на 27 март т. г. разрешение за основен ремонт на пътя за Дупница.
Документът е публикуван в „Държавен вестник” /бр. 30 от 9 април/.
Съгласно Закона за устройство на територията разрешението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”.
Както е известно, вече са определени чрез търг изпълнителите за двете отсечки на шосето. Общата дължина е 32 км, а обновяването на трасето трябва да се извърши за 1 година и 3 месеца. Стойността на целия ремонт е 22 млн. лв. без ДДС.
Сега пътят е тесен и изпълнен с дупки, които почти непрекъснато се налага да се кърпят. Като се има предвид и засиления трафик, не са изненада многобройните злополуки на това шосе.
Повече подробности по дългоочаквания ремонт „Приятел” публикува в бр. 1 от 4 януари т. г.

Leave a Reply