Новини, Шарен свят

Изключват Самоков от възможности за финансиране, Общината възразява

Снимка: Георги Големинов

Има вероятност и опасност Самоков през новия европейски програмен период да не бъде подпомаган по проекти за туристически обекти по смисъла на Закона за туризма. Това би затруднило изграждането и обновяването на туристически обекти и развитието на туристически услуги.
По този повод от Общината е изпратено възражение до вицепремиера Томислав Дончев, министъра на земеделието и храните Десислава Танева и нейния заместник Васил Грудев. В документа общинарите предлагат да се преосмисли териториалният обхват на подпомагането по тези проекти.
„Не виждаме логика на Самоков да бъде отнета възможността за кандидатстване, тъй като право за разработване на проекти и съответно финансиране е предоставено на почти всички градове, фиксирани като курортни. Според решение от 2012 г. като курортни фигурират градове като Самоков, Чепеларе, Троян, Сандански и др. Но много от тези градове не са изключени за финансиране, така, както се предвижда това за Самоков”, се посочва във възражението.
В документа се настоява на Самоков да бъде предоставено правото да кандидатства по съответните програми, за да може да получи външно финансиране за някои от своите многобройни паметници на културата, сред които са Девическият манастир – един от най-големите от този род в страната, Митрополитската църква, Бельова черква, Алинският манастир, средновековният храм в Марица и др. Реставрирана е Байракли джамия, запазена е и оригиналната сграда на Синагогата. За някои от тези и други подобни обекти Общината отделя средства, но възможностите в това отношение не са особено големи, а в случая става въпрос за паметници на културата от национално значение, чието поддържане и социализиране би имало силен възпитателен и познавателен ефект върху посетителите от страната и чужбина.
В приетия план за развитие на общината до 2020 г. е включен приоритет „Развитие на туристическите ресурси чрез комплексно оползотворяване на цялостния природен и културен потенциал на община Самоков”. Така е изпълнено важно изискване за одобрение на разработени проекти и са създадени предпоставки за тяхното изпълнение, ако Самоков получи право да кандидатства по въпросните програми и съответните проекти бъдат одобрени.

Leave a Reply