Излезе от печат книга за живота по долината на река Шипочница

Преди броени дни Георги Захов издаде новата си книга – „Животът по долината на река Шипочница. Шипочан и Ново село”.
Върху повече от 140 страници известният автор разказва за релефа, горите и притоците в долината на Шипочница и за настъпилите промени в това отношение през годините, десетилетията и вековете.
Останалите два раздела са посветени на селата по поречието на реката – Шипочан и Ново село. Популярният краевед разглежда тяхното местоположение, граници и имена, историческото им минало /включително участието във войните/, местния поминък. Важни части от повествованието са свързани с икономическото развитие на района, дейността на земеделските стопанства и другите местни сдружения, благоустрояването. Дадени са подробни сведения за храмовете, параклисите и оброчищата в двете села. Административната принадлежност, демографските промени и битът също са тема на разказа.
Захов пише увлекателно, в типичния за него научно-популярен стил, като се позовава на многобройни и авторитетни източници.
„Животът в долината на р. Шипочница е многовековен и многолик, преминал е през различни исторически периоди, за да го видим такъв, какъвто е днес. Първите заселници в долината са оценили природните условия и са се установили за постоянно, създали са тези планински селища, облагородили са земята и тя богато им се е отплащала. Кои са били те и кога са дошли тук, за нас ще остане тайна, но добре е да се направи така, че животът тук да продължи”, с тези думи завършва четивото си авторът.
Книгата е богато илюстрована. Десетки хубави снимки допълват и дообясняват написаното.
Редактор на „Животът по долината на река Шипочница” е Тодор Попов, а графичен оформител е Надка Вардарова. Книгата е дело на издателство „Приятел”.
Георги Захов е един от най-известните, дългогодишни и заслужили самоковски краеведи. В периода от 2002 г. насам той е издал още 12 книги с краеведска тематика, които са дообогатили познанията на читателите за миналото и днешния ден на Самоков и района.
„Животът по долината на река Шипочница” струва 8 лв. и може да се намери и в редакцията на в. „Приятел”. Книгата ще се предлага и на предстоящия на 18 август, събота, традиционен събор в Шипочан.

Георги Захов

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*