Измениха данъка за автомобилите

Наредба № 13 на Общинския съвет за определяне на размера на местните данъци бе изменена от съветниците на вчерашното им заседание по предложение на кмета Владимир Георгиев.
В случая основен бе въпросът за данъка върху моторните превозни средства.
Новостите в Закона за корпоративното подоходно облагане очертават минимални и максимални граници, в рамките на които самата Община определя ставката. Въведен е и екологичен показател при определянето на налога, като изчислението се прави въз основа на мощността на автомобила и годината му на производство.
На практика целта на закона е да се увеличат данъците за най-старите и замърсяващи автомобили, докато на по-новите налозите дори да се намалят. Предприетата мярка се обосновава с необходимостта да се ограничат емисиите на вредни газове и така да се допринесе за опазване на околната среда. Друг аргумент за промяната е, че често и техническото състояние на по-старите автомобили е по-лошо и така се създават предпоставки за пътни злополуки.
Проблемът обаче е и в това дали хората могат да си позволят закупуването на по-нови и в екологично отношение по-подходящи автомобили, които винаги са и по-скъпи. Явно се налага да се търси относителен баланс.
Имайки предвид всичко това общинарите направиха съответните промени. Определящи при тях са мощността на двигателя и годината на производство на лекия и лекотоварния автомобил. В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коригиращ коефициент, определен от закона.
Екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила. Съветниците приеха предложените минимални ставки, предвидени в закона. Същевременно в закона се предвижда постепенно относително намаляване на данъка при категориите с по-добри екологични характеристики.
За автобусите, товарните автомобили с тегло над 3,5 тона, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4”, данъкът ще се заплаща с 20 % намаление, а за съответстващите на категории „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” автомобили – с 50 % намаление.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*