Новини, Шарен свят

Изплащат пенсиите от 7 до 23 април

Снимки: архив

Поради въведеното извънредно положение изплащането на пенсиите за април в пощенските станции ще започне на 7 април, вторник, и ще приключи на 23 април, четвъртък. На пенсионерите, които не са успели да си получат парите до 16 април, е осигурена възможност за получаване на пенсиите между 21 и 23 април включително /заради великденските празници 17 април, петък, и 20 април, понеделник, не са работни дни/.
Заедно с пенсиите ще бъде изплатена и еднократна допълнителна сума по случай Великден в размер на 40 лв. на пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за април, е в размер до 363 лв. включително.
От „Български пощи“ призовават при раздаването на пенсиите да се следи стриктно графикът, както и да се спазва безопасно разстояние един от друг от поне два метра, да се носят маски и ръкавици.
Ако клиентите са възпрепятствани да посетят пощата, за периода на въведеното извънредно положение от „Български пощи“ ЕАД може да организират изплащането на пенсиите в домовете на пенсионери на възраст над 68 години след подадено заявление в съответната пощенска станция. Пенсията може да се изплати и на упълномощен представител на пенсионера след предоставяне на еднократно изрично пълномощно или нотариално заверено пълномощно. Може да се организира и изплащането  срещу подпис на пенсията и добавките към нея до двукратния размер от социалната пенсия за старост, без пълномощно, на съпруга или съпругата, на пълнолетни деца или на родители на пенсионера, които трябва да представят документите за самоличност на получателя и на пенсионера.
С предимство ще се обслужват клиенти над 60 години от началото на работното време до 12 ч. Клиентите под тази възраст трябва да посещават пощата по друго време.

Leave a Reply