Новини, Политика

Изпълнението на бюджета за 1-то полугодие ще се отчита на 25 юли

Следващата сесия на Общинския съвет ще се състои на 25 юли, четвъртък, от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината.
Предвижда се местните депутати да разгледат изпълнението на общинския бюджет за първите 6 месеца на годината.
Ще бъдат направени и промени в броя и състава на постоянните комисии по бюджет и финанси и по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика.
Дневният ред включва още обсъждане на докладни записки на различните комисии и на кмета на общината.
Заседанието ще бъде вероятно последно преди лятната ваканция на съветниците през август.

Leave a Reply