Новини, Шарен свят

Израел предлага работа за строители

Агенцията по заетостта набира 3500 професионални строителни работници за временна заетост в Израел съгласно подписана спогодба между правителствата на двете страни.
Израел търси наши работници за:
– строителни работи – кофражисти (индустриален строителен кофраж, дървен кофраж) и арматуристи. Разчитането на строителни планове е задължително. Това са 70 % от общия брой необходими работници;
– керамични облицовки по подове и стени (разчитането на строителни планове е задължително) – 20 % от общия брой необходими работници;
– мазилки – 10 % от общия брой необходими работници.
Максималният срок на временната заетост на наетите работници е 3.5 години, считано от датата на първото им влизане в Израел. Заетостта ще започне не по-късно от 1 април 2012 г.
Избраните ще подпишат едногодишен трудов договор с възможност да бъде продължен. В договора ще бъдат отразени всички трудови условия.
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
– да са български граждани;
– да са на възраст между 25 и 40 години;
– да не са работили в Израел;
– да нямат първа степен роднини, които да работят в Израел (с изключение на братя и сестри);
– да не са осъждани;
– да са медицински и физически подходящи за усилена работа в строителния сектор, при израелските климатични условия, включително и за работа на височини;
– да не страдат от туберкулоза, хепатит, сифилис, гонорея, СПИН.
Освен това кандидатите трябва:
– да притежават диплома/удостоверение за завършено професионално
образование/обучение и да имат най-малко 3 години доказан професионален опит, отразен в трудовата книжка
или
– да имат 5 години доказан трудов стаж по съответните специалности, който да бъде отразен в трудовата книжка.
Минималната прогнозна месечна заплата на строителните работници в Израел е приблизително 1500 USD (1 щатски долар = 3.8 шекела) за 211 работни часа месечно. Всеки час извънреден труд се заплаща допълнително по завишена тарифа съобразно броя на действително отработените часове.
Като допълнение към тази заплата работодателят ще прави месечен депозит в размер на 180 USD по сметка на работника, която се държи от ПИБА (израелската служба по заетостта). Набраната сума, намалена с банковата такса и данъка, ще се изплаща/превежда на работника при напускането на Израел след приключване на трудовия договор. Веднъж годишно на работниците се изплаща премия.
Повече информация за условията за живот и работа в Израел може да се намери на http://www.az.government.bg/IntCooperation/Spogodbi/Israel/Narachnik.doc
За периода на заетостта на българските работници ще бъдат осигурени:
– подходящо жилищно настаняване: пространство за спане – не по-малко от 4 кв. м на човек и не повече от 6 работника в стая; лично легло и бюфет на всеки; отопление и вентилация; приемливо осветление и електрически контакти във всяка стая; студена и топла вода; мивка, работни плотове и бюфет в кухнята; готварска печка, хладилник, маса и столове, миялна машина на всеки 6 работници и т. н.
Работодателят може да удържа от заплатата на работника за настаняването и свързани с това разходи не повече от 500 NIS месечно, в зависимост от географската зона, в която пребивава работникът;
– медицинска застраховка с резюме на застрахователната полица на разбираем за работника език.
Работодателят може да удържа от заплатата на работника за покриване на част от медицинската застраховка не повече от 121 NIS месечно.
Българските работници трябва да покрият разходите си за полетите до и от Израел. Те трябва да имат предвид също и разходите за медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, транспорт в България при оформяне на документите и превода, нотариалната заверка и легализацията на изискващите се документи.
Работник, за който се окаже, че не отговаря на посочените изисквания или е без необходимите професионални умения, ще бъде върнат за негова сметка в България.
Сигнали за нередности се приемат в Агенцията по заетостта: az@az.government.bg
Агенцията по заетостта ще изпрати списъка с набраните подходящи кандидати на ПИБА, която ще подбере на случаен принцип до 75 % от предложените кандидати.
Желаещите трябва да представят в местните бюра по труда следните документи:
1. Молба.
2. Копие от удостоверението за завършено образование/курс за професионално обучение (оригиналът трябва да бъде показан).
3. Копие от трудовата книжка (оригиналът трябва да бъде показан).
Краен срок за подаване на документите: 20 февруари 2012 година.

Leave a Reply