Изтича срокът за данъците върху имотите и превозните средства

На 31 октомври изтича крайният срок за плащане на данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства за 2020 г.
След този срок върху дължимите данъци се начисляват лихви.
Разпоредбите на Закона за местните данъци и такси дават възможност да не се заплаща част от таксата за битови отпадъци, ако недвижимият имот е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от задълженото лице до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождение на имота.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*