Новини, Политика

Из поименния списък на Общината на обектите за строителство и ремонт през 2012 г.

 – Настилка на ул. “Христо Смирненски” – 55 000 лв.
– Настилка на ул. “Хан Кубрат” – 35 000лв.
– Настилка на ул. “Пашаница” – 30 000 лв.
– Настилка на ул. “Кирил и Методий” – 30 000 лв.
– Настилка на ул. “Плана планина” – 25 000 лв.
– Настилка на ул. “Рила планина” – 20 000 лв.
– Настилка на ул. “Елени връх” – 20 000 лв.
– Настилка на ул. “Орлови скали” – 20 000 лв.
– Корекция на коритото на Боклуджа – 52 366 лв.
– Водоснабдяване и канализация на ВИП квартала – 27 702 лв.
– Проучвания за реконструкция и доизграждане на канализацията и пречиствателната станция в Боровец – 65 000 лв.
– Изграждане на депо за отпадъци – 628 036 лв.
– Корекция на река в Горни Окол – 24 300 лв.
– Автоматизирана система за паркинги в Боровец – 104 000 лв.
– Основен ремонт на улици в Боровец – 30 000 лв.
– Основен ремонт на улици в Драгушиново – 10 000 лв.
– Ремонт на пътя от Гуцал за Долна баня – 55 000 лв.
– Ремонт на отклоненията за Горни и Долни Окол – 37 000 лв.
– Ремонт на пътя за Продановци и Райово – 35 000 лв.
– Ремонт на пътя Ковачевци – Ярлово – 30 000 лв.
– Ремонт на пътя Боровец – Бели Искър – 25 000 лв.
– Строителство на детска градина в Самоков – 566 445 лв.
– Реконструкция на детски площадки – 50 000 лв.
– Пристройка към сградата на НУ “Д-р Петър Берон” – 47 900 лв.
– Основен ремонт на ОПУ “Неофит Рилски” – 100 000 лв.
– Смяна на дограмата на училището в Говедарци – 22 000 лв.
– Изграждане на инсталация за защита от мълнии на училищните сгради в Самоков – 48 500 лв.
– Обновяване и оборудване на болницата – 199 629 лв.
– Основен ремонт на тоалетните в бившата поликлиника – 24 000 лв.
– Реконструкция на отоплителната инсталация на Центъра за социална рехабилитация и интеграция – 19 000 лв.
– Обзавеждане и оборудване на общинския хотел – 69 898 лв.
– Реставрация на крепостта над Белчин – 211 032 лв.
– Основен ремонт на лекоатлетическата писта при ст. “Искър” – 34 000 лв.
– Система за видеонаблюдение в Самоков – 16 000 лв.

Leave a Reply