Новини, Шарен свят

Има алтернатива – доставяме компресиран природен газ с бутилки

По повод “Ще продължи ли газификацията?”

Във връзка с публикацията “Щепродължи ли газификацията?” /в. “Приятел”, бр. 64 от 17 август т. г./, в която се поставяха въпроси относно възможността за изграждане на газоразпределителна мрежа до селата и по-специално до района на Искровете, бихме искали да ви запознаем със следното:
Основана през 1990 г., „Комекес” АД е частна газова компания, която доставя, разпределя и продава природен газ на територията на община Самоков.
Дружеството е изградило разпределителни газопроводи и отклонения, които покриват над 90 % от града и курортния комплекс Боровец. Това поставя нашата община до общините с най-голяма плътност на мрежата и я доближава до европейските норми и стандарти за газификация.
Газоразпределителната мрежа на община Самоков е изградена със средствата на частното търговско дружество „Комекес”АД и на основния акционер „Самел-90” АД. Голяма част от инвестициите са с дълъг срок на възвръщаемост.
Към момента развитие на газоразпределителната мрежа на община Самоков към селата се предвижда само ако бъде обосновано със сериозен икономически ефект.
За всички желаещи да се възползват от предимствата на природния газ предлагаме алтернативен вариант – доставка на компресиран природен газ (с бутилкови групи) от „Автометан” АД.
“Автометан” АД доставя компресиран природен газ до битови, обществено-административни, търговски и промишлени обекти. Газът се доставя в бутилки, които периодично се подлагат на тестове за безопасност. Доставките на газ се извършват до всеки обект на територията на общината и по всяко време на годината.
За въпроси и консултации желаещите могат да посетят офиса на “Околовръстно шосе” 2 /на разклона със “Софийско шосе”/ всеки работен ден от 8 до 17 ч., тел. 0722/66011
e-mail: avtometan_samokov@abv.bg;
info@avto-metan.com
„Комекес” АД

1 Comment

  1. geno dodov

    Pe6ko svali cenata na gazta mnogo ti e skapa!!!

Leave a Reply