Новини, Шарен свят

Имот на Горското в Белчин бани ще се продава

Управляван от Министерството на земеделието, храните и горите имот – публична държавна собственост, се обявява за частна държавна собственост с решение на правителството от 4 септември т. г. Става дума за урегулиран поземлен имот в Белчин бани с площ от 1386 кв. м и с построена в него двуетажна жилищна сграда със застроена площ 150 кв. м и разгъната застроена площ 265 кв. м.
Имотът се управлява от земеделското ведомство чрез Югозападното държавно предприятие в Благоевград и Горското стопанство в Самоков. Сградата е в лошо състояние и се нуждае от основен ремонт, който е преценен като непосилен за стопанството и нерентабилен за предприятието.
Според кабинета чрез евентуално разпореждане с имота биха се осигурили сериозни финансови средства за осъществяване на други инвестиционни намерения на държавното предприятие. Очаква се, че промяната на статута на имота – от публична държавна в частна държавна собственост – ще даде възможност за по-ефективното му използване в бъдеще и за извършване на разпоредителни действия с него.

Leave a Reply