Новини, Шарен свят

Инж. Георги Чапкънски пое Общинското лесничейство

Инж. Георги Чапкънски е познат и като участник във вокално-инструменталния състав “Лунни лъчи”

Със заповед на кмета Владимир Георгиев за изпълняващ длъжността директор на Общинското лесничейство е назначен инж. Георги Чапкънски.
Досегашният ръководител Мартин Илиев е освободен по взаимно съгласие във връзка с дело, което трябва да установи професионалната му квалификация и дали тя отговаря на изискванията за заемане на длъжността.
Инж. Чапкънски е с дългогодишен стаж, познава добре работата в лесничейството и притежава всички необходими квалификационни степени.

Leave a Reply