Новини, Шарен свят

Инж. Йорданка Петрова оглави общинската служба „Земеделие”

За началник на общинската служба „Земеделие” е назначена инж. Йорданка Петрова, досегашна временно изпълняваща началническата длъжност.
Инж. Петрова е завършила Лесотехническия университет със специалност „Горско стопанство”. От 12 години работи в службата, а през последните 6 месеца, след пенсионирането на инж. Константин Дудин, бе неин ВРИД началник.
На въпроса за предстоящите задачи пред ведомството й г-жа Петрова отговори, че с колегите си ще продължат да работят така, че да са от полза на земеделските производители, като ги информират навреме и им помагат за организиране на дейността по изпълнение на програмите за новия програмен период на Европейския съюз 2014–2020 г. Важна задача ще бъде и приключването на работата по възстановяване на земеделските земи на гражданите.

Евгения Попова

Leave a Reply