Новини, Туризъм

Инфоцентър и база за спасители ще се строи край Езерата

В четвъртък, на 13 август, в района на хижа „Рилски езера“, на територията на Национален парк „Рила“, бе направена първа копка за нова сграда, която ще разполага с контролно-информационен пункт за туристите, а част от помещенията й ще се предоставят на Планинската спасителна служба при Българския червен кръст.
Стойността на проекта възлиза на около 500 хил. лв. без ДДС. Средствата предоставя ПУДООС /Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда/ към екоминистерството.
В бъдещата сграда ще дежурят през цялата година планински спасители и така ще може да се оказва по-бърза помощ на пострадали във високата част на Рила туристи.
Служители от Националния парк „Рила“ пък ще могат да провеждат тук образователни програми, да дават информация на посетителите за туристическите маршрути, местните забележителности, биоразнообразието, правилата за поведение в защитената територия.
Както е известно, към този уникален планински район има от много години голям интерес и посетителите постоянно се увеличават.
Създаването на пункта ще допринесе и за по-ефективната контролно-охранителна дейност.

Leave a Reply