Новини, Читателски

Искай от другите, ама и ти се постарай…

Да напиша редовете по-долу ме накара листовка на фирма, рекламираща по-евтино продавани свои продукти. Хубаво, че е по-евтино. В това наше жестоко и безпарично време да купиш нещо на по-ниска цена си е цяло щастие.
Но натрупаният сняг пред входа на обекта на тази фирма не е в съзвучие с рекламата. Ако искаш да продадеш нещо изгодно, трябва да осигуриш и съответните условия на клиентите. А те едва се добират да влязат вътре от камарите сняг.
Ако сами не могат от фирмата, да платят – няма много да струва, и да им се разчисти отпред. Иначе и ефектът от рекламите и от намалението няма да бъде очакваният.
Наскоро четох, че Казанлък е издадена заповед фирми и граждани да чистят снега пред офисите, магазините и домовете си. При нас май няма такава заповед, но е логично всеки да чисти поне тротоара пред дома или службата си. Това ще е от полза и за гражданите, и за самите стопани.
Не може да искаш да ти е изчистена улицата, да ти върви бизнесът и т. н., а ти да не разчистиш поне снега пред входа си.

К. Андонов

Leave a Reply