Новини, Политика

Искаме млади и компетентни хора в управлението

Гласувайте с № 13

Д-р Красимира Ковачка е родена през 1958 г. в Самоков. Завършила е Медицинския университет в София, има три специалности – вътрешни болести, кардиология и социална медицина и здравен мениджмънт. От 2001 г. е управител на „МБАЛ-Самоков”. От 2006 г. е член на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт. Експерт е по акредитация на лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ към Министерството на здравеопазването. Участва в националното ръководство на ЛИДЕР от учредяването на партията през 2007 г. Водач е на листата на коалиция “България без цензура” за София област – 26 МИР.

Защо влизаме в политиката?

Кризата и лошото й управление в последните 5-6 години станаха нетърпими – да си спомним протестите от последните две години. Стотици хиляди са изключени от икономиката и са без работа. Да си кажем това, за което пишат на Запад – у нас има хора, които гладуват. Хората са отчаяни, но и си дават сметка, че причина за всичко е лошото управление на страната, а не липсата на природни ресурси, финансови средства или слаба администрация. А промяната на управлението е политически процес. Хората искат промяна и все още вярват, че тя може да се постигне. В това вярваме и ние. Това е причината за появата на коалиция ББЦ.

Какво ще променим в управлението?

Искаме повече експертност и технократи на всички нива в управлението, а не перманентни чистки, мотивирани от политически, при това балкански интереси. Искаме млади й компетентни хора в управлението на държавата. Повярвайте ми, такива има и България губи много, че не ги използва.
В парламента искаме да обединим партии и платформи за създаване на стабилно и прагматично правителство. Нашето участие в управлението не е условие, по-скоро ще бъдем мост за постигане на консенсус.
Ръстът на икономиката е свързан с чуждо инвестиране и тук спокойно може да кажем, че последните две правителства в това отношение катастрофираха. В света има много свободни финансови средства. Просто не успяваме да ги привлечем. У нас дори не могат да се усвоят европейските средства. За нас първостепенна цел е увеличаване на чуждите инвестиции.
Това, което е специфично за нашата коалиция и ни различава от останалите партии, е съюзът между бизнеса и социалната отговорност. Ние говорим да данък богатство и това не са слухове, а реални намерения. Може да се мисли и за данък богатство. Трябва да се върнем в това отношение към нормалните практики, възприети в Европа и САЩ. Тези данъци там се нормални и никой не възразява срещу тях.

Създаване на работни места

Очевидно България е в криза – висока безработица, липса на икономически растеж в последните години, финансова нестабилност, негативни демографски процеси – ниска раждаемост и висока смъртност, младите ни напускат, за 20 години сме с 2 милиона по-малко. Лошо управление в здравеопазването и образованието.
За да се спре движението надолу има една рецепта и това е постигане на икономически ръст, а той идва с нови работни места. Ние не сме продавачи на надежда. Вярваме, че имаме способност да превърнем вижданията си в реалност. Ще използваме комбинация от множество икономически инструменти за разкриване на нови работни места – данъчни и кредитни облекчения за фирми, създаващи нови работни места; стимулиране създаването на общински фирми; стимулиране създаване на малки фирми в етническите региони чрез включването им в европейски проекти и програми; стимулиране създаване на фирми чрез публично-частно партньорство; ще изграждаме свободни икономически зони с привличане на чуждестранен капитал, които изцяло да отговарят на европейското законодателство.

х х х

Поставяме си високи цели, но интересно, че другите партии не говорят за работни места, а се оказва, че нямат и програми. Така явно е по-лесно.

Откъде ще се появят пари за пенсии и заплати? Не е ли популизъм искането за такова повишение по време на криза?
Искането за 20 % увеличение на най-ниските пенсии не е популизъм, а решение, което всяко отговорно правителство е длъжно да разгледа спешно. Обратно – считаме, че е безотговорно да не се търсят пари за увеличение на най-ниските пенсии и заплати.
Не е вярно, че не могат да се намерят пари за целта – съществуват излишни разходи в много ведомства, които могат разумно да бъдат пренасочени след съответно преразглеждане на бюджета и правило подреждане на приоритетите. Резерви има, включително и в здравеопазването. Да не говорим за силовите министерства. А ако имаме данък богатство и определим нормален данък върху хазарта, защо част от тези пари да не са за нуждите на най-бедните? Това е в непосредствена перспектива, а в бъдеще, след като постигнем нормален икономически ръст, ще се осигури и последващо увеличение на пенсиите и заплатите. За нас хората са най-важното и ако те нямат средства за нормален живот, то ние ще загубим всичко. Това е въпрос на политическа воля и очевидно сегашните управляващи я нямат.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Leave a Reply