Новини, Шарен свят

Искаме пари от Европа за реставрация на Образописовата къща

От 15 хил. на 24 хил. лв. се увеличават предвидените общински средства за изготвяне на работен проект за реставрация на Образописовата къща. Този дом, както е известно, е принадлежал на зографите Иван Николов Иконописец и сина му Никола Образописов. Къщата се намира в Трети квартал, в района зад Девическия манастир, близо до Легето.
Планира се реконструкцията да стане по автентични сведения, включително с конструктивно укрепване, пристрояване и експониране до превръщането й в къща-музей.
С проекта ще се кандидатства за финансиране пред европейските фондове.
Образописовата е една от малкото възрожденски къщи в града ни, останали собственост на Общината. Декларирана е като народна старина още през 1928 г. и представлява архитектурно-строителен и художествен паметник на културата от национално значение. Навремето около къщата е имало голям двор със зидани и варосани дувари, изписани с рисунки. Сега са запазени стенописите в самата къща, дело на Никола Образописов, както и зиданата стенна печка /джамал/, дърворезбени вградени долапи и част от капаците на прозорците. С проекта се предвижда да бъдат възстановени и кладенецът, и беседката в двора.

Leave a Reply