Новини, Читателски, Шарен свят

Искат да се отмени поръчката за строителство на новото депо

В писмо до кмета Владимир Георгиев граждани настояват да се отмени обществената поръчка за „Строителство на Регионален център за управление на отпадъците на общините Ихтиман, Костенец, Долна баня и Самоков”. Става въпрос за изграждането на първия етап и на външните връзки на новото депо за отпадъци. Прогнозната стойност на обекта е 4.7 млн. лв., а обявеният срок за кандидатстване по обществената поръчка изтече на 17 март.
„Няма как да не ви е известно, че разрешението за строеж /№ 137 от 8.11.2013 г./ на Н. Клинчева е оспорено пред АССО, и че по наша жалба е образувано административно дело /№ 44 от 2014 г./, което е във фаза на връчване на преписи от жалбата на останалите страни в административното производство за отговор. Несъмнено ви е известно и обстоятелството, че във ВАС, Пето отделение, е образувано и още едно административно дело /№ 12148 от 2013 г./ – откритото заседание по него е насрочено пред тричленния състав за 9.04.2014 г.”, пишат авторите на документа – Йорданка К. Иванова, Георги Хаджийски, Галина Карагеоргиева и Константин Панев.
Те припомнят ал. 3 от чл. 14 на ГПК /Гражданско-процесуалния кодекс/, според която подобно обявяване на обществена поръчка не е било законно, тъй като разрешението за строеж и докладът за оценка на въздействието на околната среда се разглеждат от АССО /Административния съд на Софийска област/ и от ВАС /Върховния административен съд/.
Към писмото са приложени съдебно удостоверение от 18 февруари т. г. на ВАС, Пето отделение, и удостоверение на АССО, Трети състав, от 12 март т. г.

Leave a Reply