Новини, Шарен свят

Искат се още пунктове и видеонаблюдение, 7 дела срещу бракониери

Работна среща по проблема за незаконната сеч в района се състоя в Самоков на 17 февруари. Зам.-кметът Радослав Стойчев информира присъстващите за срещите на кмета Владимир Георгиев със зам.-министъра на земеделието и горите Валентина Маринова, с ръководители на Регионалната дирекция по горите, както и за решението да се открият два горски пункта на входовете на града откъм Ихтиман и Бели Искър. Инж. Евгени Димитров подчерта, че най-уязвими са крайградските гори и предложи да се направи нов горски пункт на изхода на Доспей, тъй като там горите са подложени на поголовна сеч; от 2011 г. са признати за общински, но Общината още не е въведена във владение.
Представителят на Регионалната дирекция по горите инж. Александър Кроснев, директорът на държавното горско стопанство в Самоков инж. Владимир Малинов и прокурорът от Районната прокуратура Емил Трендафилов отправиха критични бележки към Общинското лесничейство.
Председателката на Общинския съвет Силвия Стойчева и Р. Стойчев обясниха, че общинското ръководство винаги се е отнасяло отговорно към исканията на лесничейството – закупен е нов автомобил, предвидени са 70 хил. лв. за лесоустройствен проект, осигурено е работно облекло. Парите от печалбата на лесничейството отиват преди всичко за издръжка на детски градини и други социални нужди.
Съветникът Васил Стоянов предложи да се открият още горски пунктове на вход-изхода за София, пред бившия Завод за регистрационна техника, на кръстовището за Белчин бани и Дупница. Според закона контрол могат да упражняват сега само служители от Регионалната дирекция по горите, а те не разполагат с такъв контингент, поясни Кроснев. Вероятно на тези невралгични места ще се поставят видеокамери, каза пък Стойчев.
Малинов заяви, че са направени 40 проверки.
Във връзка с проверката на дървопреработвателните предприятия районният прокурор Ваня Панева обясни, че процедурата ще бъде по-дълга, тъй като в общината има 130 гатера и документацията е огромна.
Шефът на полицията Георги Тодоров докладва, че съвместно с горски служители и жандармеристи са извършени проверки в Доспей, Широки дол и Говедарци. Съставени са актове, заведени са досъдебни производства, а за незаконна сеч има 7 дела в прокуратурата. Две от тях са срещу известен извършител.
Съветникът инж. Петър Георгиев обобщи, че след първата подобна среща през януари вече има ефект. Незаконната сеч намалява, но трябва да се направи инвентаризация на горите, за да се знае какво количество дървесина има в общината.
В съвещанието участва и зам.-кметът Васил Сайменов.
В края на срещата се уточни, че трябва да се направи инвентаризация на количеството горска дървесина от лицензирана фирма. Проверките също ще продължат. На нова среща ще се отчете извършеното и ще се набележат по-нататъшни мерки за опазване на горите.

Евгения Попова

Leave a Reply