Новини, Образование, Шарен свят

„Искрата е у всекиго”

Във връзка с реализирането на проект „Искрата е у всекиго” фондация „Малък Зограф” се обръща към всички ученици, желаещи да опознаят и овладяват агресията си, или ученици, желаещи да познават причините за агресията, както и към такива, които са преживели агресивни или насилствени прояви над личността си, желаещи да бъдат способни да отстояват правата си.
Записванията за включване в дейностите на проекта и заниманията по интереси, свързани с изкуство – рисуване, музика, танци, драма, писане, започват от 27.08.2015 г. Обучението е безплатно.
Проектът „Искрата е у всекиго” се реализира по програма „Дъга“ 2015-2017 на фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на фондация „Велукс“.

х х х

Насилието от ученик над ученик, нападенията над учители, насилието над ученици от учители, нанасянето на щети на училищната собственост, насилието вкъщи, а често и на улицата са проблеми, засягащи не само България, а и целия свят. Насилието е ежедневие и нерядко се неглижира, което крие опасност да започне да се приема като нормално поведение, а тези, върху които то се упражнява, да живеят в постоянен страх. Оказва се, че училището и родителите не са в състояние да се справят с проявите му. Фондация „Малък Зограф” има амбицията да предложи алтернатива, която е колкото позната, толкова и иновативна. Чрез съвместните действия на психолог, преподаватели по изкуства и специалист по правни отношения децата и учениците на територията на Самоков ще търсят начини да преодолеят и/или да се справят с насилието в различните му форми и прояви.
Фондация ,,Малък Зограф” е учредена в 2012 г. с цел естетическото, професионалното и нравственото възпитание на децата чрез изкуство. Фондацията е организатор на световен конкурс за детска рисунка и на национален пленер в Банско. Инициаторите имат амбицията да създадат едно пространство, в което хармонично съществуват правото, моралът и изкуството, един минисвят, който да предлага алтернатива и перспективи пред децата на Самоков.

Leave a Reply