История, Новини, Статии, коментари

Истината за електроснабдяването в ромския квартал

Убеден съм, че е невъзможно някой да попадне в моята сегашна ситуация – след уволнението ми, и да се чувства добре или да му е безразлично, особено като се имат предвид изминатите от мен 33 години стаж в енергетиката, от тях – 20 години в сферата на електроразпределението.
В случая аз се оказах единственият виновен и потърпевш след излъчения телевизионен материал, макар че не съм управлявал еднолично целия производствен процес и по никакъв начин не бих могъл да извършвам нещо тайно, в противоречие с политиката и морала на дружеството. Имам претенции за морал и принципи по отношение на работата и тези, които ме познават добре, ще застанат на моя страна. На територията на звеното работят служители от още две дирекции. Категорично заявявам, че не се чувствам виновен за конкретния случай и не се срамувам от действията си като ръководител на звеното по поддържане. Не смятам за виновни и колегите от другите дирекции. Човек работи в условията, в които е поставен.
Аз ръководех звеното по поддържане, на което основна задача беше подържането, безопасната и безаварийна работа на съоръженията. Освен работата около прословутата ромска махала /а има вече две ромски махали/, с десетина души персонал поддържахме 310 трафопоста, 280 км въздушни линии 20 кV, 90 км кабелни линии 20 kV и приблизително 300 км мрежи ниско напрежение.
Каква е историята на електрозахранването на ромската махала в Самоков през последните десетилетия?
След 1990 г. мрежата ниско напрежение в ромската махала е ремонтирана два пъти. През 1993 г. бе извършен частичен ремонт с цел подобряване, макар и незначително, на качеството на електрозахранването. През 1996 г. бе извършен основен ремонт на цялата мрежа. Бяха подменени всички стълбове от мрежата ниско напрежение с електромерни табла, монтирани на върха на стълба, като за първи път в България беше приложена технологията на въздушните, усукани, изолирани проводници, изцяло с материали, доставени от Франция. Мрежата се захранваше от четири трафопоста с обща инсталирана мощност 2650 kVA.
Въпреки положените неистови усилия от тогавашния Електроразпределителен район – Самоков несъбраните суми за консумирана електроенергия от ромите надхвърлиха 1 млн. лв. Това доведе през 1999 г. електрозахранването на цялата махала да бъде прекъснато от всички страни на ниво на напрежението 20 кV. В продължение на една година трафопостовете и мрежата бяха разграбени и унищожени в по-голямата си част, включително електромерните табла, като най-вероятно намериха приложение във… вторични суровини.
От тогава и към момента екипи на разпределителното предприятие не са влизали в ромската махала. При създалата се ситуация ромите започнаха да се присъединяват неправомерно от съседните на махалата мрежи ниско напрежение, като създаваха предпоставки за нещастни случаи и нарушаваха електрозахранването на редовните абонати. Въпреки многобройните акции съвместно с РУП – Самоков ситуацията излезе от контрол. Беше ясно, че ромите ще правят всичко възможно, за да си осигурят електрозахранване /макар и некачествено/.
На основата на политическо решение и по нареждане на ръководителите ни от държавното тогава предприятие през 2004 г. бе изтеглен кабел до границата на махалата и бе открита партида на едно юридическо лице. По протокол, с участието на роми общински съветници и кмета на общината, бе договорено ромите да създадат организация за събиране на дължимата сума по общ електромер, монтиран в трафопост “Разсадника” /срещу завод “Мусала”/. В електроразпределителното предприятие постъпиха суми за изразходената електроенергия за около 45 дни и плащането приключи.
Ромите изградиха импровизирана мрежа ниско напрежение и заедно с остатъците от разграбената мрежа захраниха с електричество по-голямата част от домакинствата си. Действително сноповете от незаконни кабели изчезнаха от мрежата по ул. ”Христо Максимов”, но по други улици, граничещи с махалата, борбата с неправомерните присъединявания продължи. До нас достигаха слухове, че съществува група от хора в махалата, която поддържа импровизираната мрежа ниско напрежение. Тази ситуация беше известна на всички ръководители, до най-високо ниво, както от държавните структури, така и от структурата на “ЧЕЗ Разпределение България” АД след приватизацията.
По нареждане на Районна прокуратура – Самоков след получен сигнал, че се събират суми за електроенергия от ромите, преди няколко години се проведе разследване, което поради липса на доказателства беше прекратено.
Звеното по поддържане, което ръководех, само за периода от 1 януари 2013 г. до 30 юни 2013 г. е извършило 63 акции за прекъсване на неправомерни присъединявания от страна на ромите, като са демонтирани общо 310 бр. неправомерни присъединявания. Целият този обем работа е документиран както в работните карти на отделните бригади, така и в общия отчет за работата на звеното. При извършване на тази дейност в повечето случаи участваха и представители на РУП – Самоков.
Звеното по поддържане не съставя протоколи за установени неправомерни присъединявания, не отговаря за електромерното стопанство и не участва в отчитането на консумираната електроенергия от абонатите. Всички тези дейности са задължение на служителите на други дирекции, отдели и направления от структурата на дружеството.
Нека не се заблуждаваме, че е възможно да се изключи електрозахранването на цялата ромска махала. Няма как, а и не е нормално в 21 в. приблизително 10 хил. души да останат на тъмно. Самите те не биха го допуснали и това би довело до унищожаване на съседните мрежи, от които се захранват редовните абонати.
Единственият вариант за решаване на проблема е влагането на огромна инвестиция чрез изграждането на нова електроразпределителна мрежа в ромската махала и едновременно с това осигуряването на надеждна охрана както по отношение на съоръженията, така и за работниците, които ще ги обслужват.
Даже и да се изпълни горното, предполагам, че съществуват големи съмнения относно възвръщаемостта на огромната инвестиция и това е основната причина за отложеното и до момента вземане на подобно решение както от висшите ръководители на държавната структура, така и от ръководството на “ЧЕЗ Разпределение България” АД.
Разбира се, има и съпътстващи трудности:
1. Безразборното строителство, на места водещо до невъзможност за изграждане на електросъоръжения и последващото ги обслужване.
2. Невъзможност за прилагане на план за регулация, което е свързано с горното.
3. Липсата на документи за собственост и разрешения за ползване на сградите.
4. Изграденото с годините съзнание у ромите, че имат само права, но не и задължения.
Бих искал да коментирам излъченото по Нова телевизия. От направеният запис със скрита камера, без моето предварително знание и съгласие, бе излъчено само това, което прави скандала и сензацията по случая, а не целият разговор. Това, към което насочих рома, който дойде за „помощ“ при мен по жизнено важен проблем, е да измести електрозахраването си към място, където липсват съоръжения на ЧЕЗ, а единствено има само ромска импровизирана мрежа. За съжаление, никой от ръководителите ми не пожела да чуе истината за това. Вече бе решено, че единствено виновният съм аз.
От началото на юли 2013 г. не бях на работа по здравословни причини. От тогава до сега, пак с политическа намеса, нищо не е променено по отношение на електрозахранването на циганската махала и на заплащането на консумираната от ромите електроенергия.
В България сме специалисти по лов на вещици, а като обвинители сме номер едно. Вместо да търсим изход от трудни ситуации, ние търсим само виновни.
Само за сведение на енергийния специалист и бивш колега, който си позволи да коментира случая, ще отбележа, че по статистика енергията, която се консумира от цялата циганска махала, представлява 20 % от общата електроенергия, която се краде на територията на общината, изключвайки допустимите технологични разходи от 10 %, регулативно задължителни за предходния период. Във връзка с товна нека специалистите да потърсят отговор на въпроса кой на кого плаща тока.
Моля последният абзац да бъде прочетен отново.
В зависимост от развитието на нещата, свързани с проблема в бъдеще, обещавам да направя по-задълбочен анализ и още по-подробни разяснения.
Готов съм да дебатирам по проблема публично и по всяко време, с всеки, който не е съгласен с изнесените от мен факти към момента.
През цялото време съм изпълнявал съвестно служебните си задълженията и поради това смятам уволнението ми за несправедливо и неправомерно. Имам намерение да търся правата си по съдебен ред.
Доволен съм, че през всичките тези години имах възможността да работя с изключителни професионалисти и най-вече хора. Благодаря на целия ми екип за оказаната голяма морална подкрепа и разбиране в този труден момент.
Дотук в живота ми се сблъсках с много тежки моменти и несправедливости, но ви уверявам, че ще преодолея и последните.
Аз не се казвам примерно Иван Иванов или Георги Георгиев, а Ивайло Добруджански и се гордея с името си.

Инж. Ивайло Добруджански
доскорошен ръководител на Регионално звено – Самоков към дирекция „Експлоатация и поддържане” – „ЧЕЗ Разпределение България” АД

1 Comment

 1. Попов

  Аз го разбирам този човек, така както го разбират всички БЕЛИ хора, които живеят от Ихтимански път в посока околовръстното, хората от Възраждане и околните квартали.

  Братята мангали имат ОГРОМЕН гръб, нямат страх, не уважават чуждата собственот, както са доказали в безброй ситуации. Едва ли има човек с нормално мислене, който може да ги защити и оправдае.

  Това, че са уволнили един човек, как и да е. Ще дойде друг на негово място, ще мине време и него ще уволнят по същия начин.

  Обаче страха на БЕЛИТЕ хора от МАНГАЛИТЕ си остава и в бъдеще Самоков ще продължава да се превръща в по-голям цигански град, в който никой няма да живее спокойно, ако не се вземат сериозни мерки, най-малко да има поделение на жандармерията в циганската махала, да се изсели част от циганското население на места, където има по-малко от тях, да се стреля по тях и тн. Решения крайни да, които няма да решат проблема за далечно бъдеще (защото се размножават със страшна сила), но ще има поне малко спокойствие в близко бъдеще за хората.

  Не се живее човешко в този град и всеки, който е страдал знае. Тези, които ИЗБЯГАХМЕ знаем защо е това, наред с безработицата циганите са основна причина.

  Нормалните хора станахме расисти, но не сме виновни ние.

  С разбиране и толерантност стигнахме до тук.

Leave a Reply