Новини, Читателски

Истината и нищо друго!

В общественото пространство витаят няколко въпроса относно санирането на панелните жилищни блокове. В настоящия момент са известни някои неща, които обаче не са подплатени със законови доказателства.
Министър Лиляна Павлова твърди, че санирането ще бъде напълно безплатно като висша проява на състрадателност към бедния народ и желанието на правителството, като няма как да си заплащат сметките, това саниране да помогне. Същевременно няма съмнение, че безплатни неща при капиталистическото развитие на страните няма.
Обръщам се към кмета на Самоков г-н Владимир Георгиев, когото дълбоко уважавам, защото е достоен човек, и към неговия екип, като хора, които разбират и са натоварени да организират това саниране. Те трябва да отговорят на гражданите на няколко въпроса:
– Как точно ще стане това безплатно саниране, защото все пак ще се осъществи със заем, нали?
– Защо е това препускане: „Който превари, той завари!”?
– Защо е необходимо да се образуват дружества, които са юридически лица и трябва да представляват собствениците на апартаменти с всички неблагоприятни от това последици?
– Какво пречи домсъветите да свършат тази организаторска дейност, без да бъде застрашена по какъвто и да било начин собствеността на гражданите?
– Защо не се насочи вниманието към най-старите и уязвими панелки и към най-бедните собственици, които нямат никакъв шанс сами да се справят?
– Няколко загрижени медии поставиха въпрос чрез своите събеседници – кой ще плати това добро намерение в края на краищата? Вероятно целият народ…
Г-н кмете, обръщам се към вас и вашия екип – не разрешавайте в нашия район да се извърши каквато и да било несправедливост по отношение на собствениците!
Не е ли достатъчно колко самоковци си изгубиха имотите поради съкрушителни лихви и невъзможност да си изплащат заемите!
Не е ли достатъчно, че преди всичко умират хора на 40-60-годишна възраст… Стига вече! Нека самоковското ръководство да се държи достойно и така да бъде запомнено от поколенията!

С уважение към общинското и градското ръководство:
Димитър Караиванов

Leave a Reply