История, Култура, Новини

Исторически календар – Самоков 2015 г.: Личности и събития

Зимен Самоков. Снимка: Георги Големинов

1785 г.

Роден в Самоков Константин Г. Фотинов, възрожденски учител и просветител, преводач на Библията, журналист, издател на учебници и на първото българско списание „Любословие“ 1842/1844-1846 г.

1795 г.

Роден в с. Продановци Иван Николов Иконописец, възрожденски зограф, автор на стенописи в Рилския манастир, с. Марица и др., и на първия кавалетен портрет в българското възрожденско изкуство.

1815 г.

Роден в Самоков Димитър А. Геров Антикар, гравьор на геми и камеи, възрожденски общественик, член на градския съвет преди Освобождението.
Роден в Самоков Захари Хаджигюров, търговец, деец на църковните борби, церемониалмайстор на първия български Екзарх Антим, делегат в Учредителното събрание 1879 г.
Роден Христо Проданов – Чакър войвода, борец срещу ангарията в Самоковския край.

1825 г.

Роден в Самоков Димитър Хр. Тонджаров, участник в Кримската война, възрожденски учител в Одеса, Самоков, Брезник, Батак. Един от организаторите на Априлското въстание, съсечен в Батак 1876 г.

1835 г.

На 19 октомври е осветен малкият параклис на Митрополитската църква „Св. Иван Рилски”.
Димитър х. Ив. Смрикаров популяризира картофите в Самоков.

1845 г.

Роден в Самоков Христо Захариев Зографски, три мандата кмет на Самоков – 1879-1883, 1896-1899, 1905-1908; индустриалец и общественик.
Роден в Самоков Васил Попхристов Попрадойков – възрожденски зограф.

1855 г.

Роден в Самоков Иван Костов Чичанов, опълченец, дългогодишен секретар на Самоковско градско общинско управление след Освобождението.
Роден в Самоков Христо Благоев Николов, възрожденски учител, участник в Априлското въстание, опълченец, администратор, кмет на София 1893-1894 г.

1865 г.

Роден в Самоков ген.-майор Тодор Зафиров Митов, дивизионен командир, генералщабен офицер, автор на “Боятъ при Булаиръ – 26-и януарий (8-и февруарий) 1913 год.”
Умира митрополит Авксентий Велешки, самоковец, водач на църковните борби. Погребан в двора на българската църква „Св. Стефан“ в Истанбул.

1885 г.

Създадено в Самоков на 2 юли първото акционерно търговско индустриално дружество „Бъдещност”, строи се текстилна фабрика с модерни машини за производство на фино сукно, а в 1919 г. – електроцентрала.
Роден в Самоков Иван Ненков Панайотов, виден български историк, завършил класическа филология в Парксвил и Чикаго, САЩ. Доктор по история, социология и история на изкуството, преподавател в Американския колеж и Софийския университет, зам.-директор на Народната библиотека.
Участие на самоковци в Сръбско-българската война, между тях петима бъдещи генерали – капитан Г. Марчин, поручик Д. Перниклийски, ротмистър Хр. Петрунов, подпоручик Т. Кантарджиев и подпоручик Т. Митов.

1895 г.

Роден в Самоков проф. Васил Захариев (Стоянов), виден изследовател на културно-историческото наследство на Самоков, основоположник на модерната българска графика, ректор на Художествената академия.
Открито в Самоков Железарско училище, преместено в София през 1905 г.

1905 г.

Създадено в Самоков младежко гимнастическо дружество „Спартак”.
Основана в Самоков текстилна фабрика “Царева“.
Роден в Самоков Петър Бучавинов, художник и скулптор.
Откриват се курсове за шев и бродерия към Девическото класно училище.

1915 г.

Родена в Самоков Елена В. Стоин, музикален фолклорист.
Тежки сражения по време на Първата световна война с участието на 7-ма Рилска дивизия на 23 октомври при с. Криволак (дн. Македония).

1925 г.

Положен основният камък на новата сграда на училище „Христо Максимов”.
Строи се гимнастически салон на гимназията.
За пръв път в Самоков се прожектира кино.
На 2 август за пръв път е проведен Празникът на Рила.
На 9 август се освещава електрическата мрежа на Самоков.
Положено е началото на Рилския водопровод, който от 1933 г. снабдява София с водите на Рила. Проект на инж. Иван Иванов.

1935 г.

Започва строителството на стената на язовир „Бели Искър“, завирен през 1946 г. Един от най-високите и най-стари язовири в България.

1945 г.

Участие на самоковски военни части през Втората световна война, 6-21 март, в сраженията при Драва-Соболч (Унгария).

Изготвил: Невена Митрева
Исторически музей – Самоков

Leave a Reply