История, Новини

Историята на самоковския картоф

Днес, по време на първия празник на картофа на централния площад “Захарий Зограф” в Самоков, бяха разпространени листовки с историята на “кафявото злато” по нашия край, а и не само при нас. Ето и по-важното от брошурата:

Картофите като селскостопанска култура са внесени за отглеждане в Самоков от възрожденеца Димитър Смрикаров

Дали можем да си представим днес града и околните села без картофите, тази ценна селскостопанска култура, осигуряваща не само прехрана, но и добри доходи на много семейства. Но не винаги е било така. До 1835 г. те са непознати не само в нашия край, но и в страната.
Заслугата за внасяне на картофите в Самоков е на един буден 25-годишен младеж, който дори и в най-смелите си мечти едва ли е предполагал какво добро прави на своите съграждани. Този младеж е бъдещият виден възрожденски будител Димитър Хаджииванов Смрикаров. Роден е на 14 септември 1810 г. в Самоков. Умира на 10 януари 1876 г. в Цариград. Борец за църковна независимост, книгоиздател, стопански деятел, търговец, ученик и последовател на Неофит Рилски, родолюбец и патриот.
Получил за времето си добро образование, владеещ няколко чужди езика, но без специална подготовка в областта на селскостопанската наука, Смрикаров решава по блестящ начин проблемите по въвеждането на една непозната селскостопанска култура. Той не само пренася ценната култура от Гърция и Сърбия в Самоков, но и дава напътствия за отглеждането и използването й. За пренасянето на картофите Смрикаров пише: “Барбою /компиро/ заведох на чарко ми, на начало 1835 г.” Самият Смрикаров е настоявал селскостопанската култура да се отглежда тук и във връзка с това пише: “За земеделието, скотовъдството и гори за подигане различни ниви, ливади, лозя, градини, да се уреждат да са плодородни особито, а компир /барбой/ да се насади на секоя къща, по половин ока по селата за опит, то бива с правителствена заповед”.
Когато Смрикаров е писал тези редове, едва ли е знаел историята за пренасянето на картофите през 1570 г. от Америка в Испания, съпроводено с много спънки и дори комични епизоди. Не всички хора са се доверявали в началото и дори са отказвали да отглеждат картофи. Ето някои интересни случки:
През 1586 г. английският градинар Драке изпратил няколко донесени от Америка картофени клубени на свой приятел, но не обяснил добре как се използват. Приятелят му решил, че става въпрос за нещо като ягоди. За съжаление, изпържените в масло и посипани със захар т. нар. ягоди имали отвратителен вкус. Ядосаният домакин наредил на градинаря да изгори всички картофени растения. Един от гостите обаче опитал опечените в огъня клубени на картофите и всички разбрали, че не чашката, а клубените служат за храна.
За широкото разпространение във Франция приближеният към двора на Людвик XVI ботаник и лекар Пармантие си послужил с хитрост. Тъй като хората не желаели да засаждат и отглеждат картофи, той ги засадил в градината си и когато дошло време да се вадят, поставил охрана. На пазачите наредил да се преструват, че не виждат селяните, които нощем се промъквали тайно и вадели от картофите, за да ги засадят в своите градини.
Така е ставало тогава в европейските страни, а у нас Смрикаров дава личен пример, като не само започва да отглежда картофи, но и просвещава с ценни указания начина на отглеждането им. Съхранени са негови бележки като: “Барбоят как се сади…”, “Барбой що дава…”, “От компир, барбой, пататис пърженица…”, и още други кулинарни рецепти за ястия от картофи.
Не случайно в наше време определението “самоковски картоф” се е превърнало в синоним за най-високо качество. В цялата страна добре са известни и се ценят самоковските картофи като здрав и чист качествен посадъчен материал, гарантиращ получаването на добра реколта.
Не може да не се подчертае и ролята на действащите години наред в града ни – Комплексна опитна станция, Станцията по сортоизпитание, Семепроизводно стопанство. Вносът на нови сортове и технологии, наред с родните разработки, продължава и сега.

Материалът е от книгата “Златен извор” на Мария Йончева, издадена от Исторически музей – Самоков

Leave a Reply