За вестник "Приятел", История на вестника

История

Vestnik PriatelВестник “Приятел” излиза в Самоков като периодично регионално информационно издание – два пъти в седмицата: във вторник и петък, най-често в 8 страници, а понякога излиза и в 10, 12 или 16 страници.
Издание е на “Приятел-Самоков” ООД.
Първият брой на в. “Приятел” се появява на бял свят в Самоков на 28 февруари през високосната 1992 г. Основател и редактор е Надка Вардарова. Вестникът се разпространява главно в Самоков и района, но се получава от абонати и в София и други градове и села в страната, както и в чужбина.
“Приятел” предлага разнообразна обективна информация, коментари, полезно и забавно четиво, много обяви и реклами.
Изключително силно е участието във вестника на представители на гражданското общество. Стремежът е изданието да бъде трибуна за изява колкото на журналисти, публицисти, обществени деятели, специалисти, още повече на обикновените хора. Целта е по този начин гражданите да изразяват и да обменят мнения и на практика да участват в управлението на града и общината. Освен това така читателите чувстват в. “Приятел” наистина като приятел, като свое дело и като средство за човешко общуване, солидарност и съпричастие.
Вестникът е едно от основните завоевания на демокрацията в региона.
Около самия вестник в Самоков израсна и цяла издателска къща, която е издала досега над 100(!) книги, много брошури, дипляни, юбилейни вестници, списания и др.
През 2011 г. излезе бр. 1500 на в. “Приятел”.
Изданието сега продължава своята мисия на авторитетна медия, на солиден глас на гражданското общество.
Девизът на вестника е:
Човек не може да има всичко, затова трябва да има най-доброто: приятел.

Leave a Reply