Новини, Образование

И в „Н. Велчев” и „Н. Рилски” ще получават стипендии

Учениците в Спортното училище „Никола Велчев” и в Основното професионално училище „Неофит Рилски” вече ще могат да получават стипендии. Това става въз основа на промени в просветната нормативна база, които засягат спортните училища и учебните заведения с професионални паралелки.
Досега стипендии в Самоков имаха право да получават само учениците в гимназия „Константин Фотинов” и СОУ „Отец Паисий”.
За да се изяснят промените и да се създаде организация за оценка и класиране на кандидатите ръководители на общината вече се срещнаха с директорите на средните училища и на ОПУ „Н. Рилски”.
Стипендиите ще се дават за висок успех, на ученици с увреждания или без родители, както и за преодоляване на отпадане от образование. Сумата на стипендиите ще бъде от 21 до 50 лв. На видно място в сградите на съответните училища и на интернет страницата им /ако имат такава/ ще се публикуват условията за кандидатстване за стипендии, а след това и класирането на учениците.
Дава се и право на училището веднъж годишно да предоставя целево средства на ученици за покриване на разходи, свързани с обучението им. Максималният размер на целевите стипендии е 100 лв.
Средствата за стипендии на 4-те общински училища през тази година възлизат общо на 39 хил. лв.

Leave a Reply