Новини, Шарен свят

И горски фирми искат подкрепа от държавата

Представители на дърводобивни и дървопреработвателни фирми поискаха подкрепа от държавата за бранша заради пандемията на среща с ръководството на Югозападното държавно предприятие.
„От началото на кризата провеждаме редовни срещи с бранша. От наша страна бяха премахнати авансовите вноски и позволихме гаранцията за изпълнение да се ползва като авансова вноска. Намалихме цените при различните асортименти дървесина от 5 % до 25-30 %. Но очевидно трябва и допълнителна подкрепа, за да се помогне на бизнеса“, коментира директорът на предприятието инж. Дамян Дамянов. Той пое и ангажимент да информира ръководството на Министерството на земеделието, горите и храните за разискванията, предложенията и решенията на срещата.
На срещата бяха уточнени количествата дървесина, които ще бъдат предложени догодина, постигнато бе съгласие за видовете предпочитани тръжни процедури. Има и предложение комисии от представители на регионалните дирекции по горите и териториалните поделения да извършат проверка на дървопреработвателните обекти.
„Целта ни е да запазим фирмите, които работят; изгубим ли тези работници и тези фирми, ще бъде много трудно после да се възстанови тяхната дейност, тъй като дърводобивът е изключително тежък бранш като труд, заплащане, организация“, категоричен бе инж. Дамянов.
Дърва за огрев за отоплителния сезон ще бъдат осигурени, стана ясно още на срещата. Цените са по-ниски от миналата година – на корен иглолистните вървят 10 лв. за кубик, а широколистните – 17 лв. за кубик. От склад цените са 28-30 лв. за кубик иглолистни и 40-45 лв. за кубик широколистни.

Leave a Reply