Новини, Политика, Читателски

И Ден за народен контрол да има

В парламента всеки петък е Ден за парламентарен контрол, когато министри от правителството отговарят на въпроси на депутати.
По същия начин би трябвало със закон да се въведе Ден за народен контрол – да има такъв ден примерно два пъти всеки месец. На този ден всеки депутат да се среща в достатъчно голяма зала със своите избиратели и да отговаря на техните въпроси. Депутатът да дава отчет за свършеното от него в парламента през изтеклите две седмици – в какви комисии е участвал, как е гласувал по отделните законопроекти, какви предложения е внесъл, какво е постигнал и пр.
От своя страна присъстващите в залата избиратели да се изказват по неговата дейност, да дават предложения какво той да внесе от тяхно име в парламента, да решават как да се гласува по законопроекти, които предстои да се обсъждат през следващите две седмици, и пр.
Ако избирателите не са доволни от дейността на своя депутат, те трябва да имат право да го отзоват.

Мая Тодорова

Leave a Reply