Новини, Шарен свят

И доходите на преброителите се декларират

Всички преброители, контрольори и резерви, участвали в преброяването на населението през 2011 г., трябва да декларират доходите си пред НАП до 2 май 2012 г. Според разпоредбите на данъчното законодателство хонорарите за тази дейност се декларират като доход от извънтрудово правоотношение и върху тях се дължи данък.
Същото важи и за наблюдателите и застъпниците на миналогодишните избори, които са получавали възнаграждение за труда си от партиите или кандидатите за съответните постове, напомнят от НАП. Възнагражденията на членовете на районните, общинските и секционните избирателни комисии обаче не се облагат с данъци. Тези приходи не подлежат и на деклариране в годишната данъчна декларация.
Декларациите за облагане на доходите тази година се подават до 2 май, тъй като 30 април е почивен ден. В същия срок трябва да бъдат заплатени и дължимите персонални данъци.
Гражданите могат да изберат да платят дължимото към хазната по банков път, с пощенски запис към бюджета или по интернет. За улеснение на клиентите на НАП в повечето офиси на агенцията са разкрити банкови гишета, които обслужват гражданите. За плащане на данък върху доходите от физическо лице при превод от банково гише в офис на НАП не се събират такси.
Данъците и осигурителните вноски се заплащат по банковите сметки на НАП. За физическите лица това е сметката на дирекцията по постоянния им адрес. При попълване на преводни нареждания към бюджета е необходимо да се напише точната сума, кода за вид плащане (например 111213, когато се плаща по данъчна декларация на физическо лице), входящия номер на документа, по който се плаща (декларация, наказателно постановление, ревизионен акт), като задължително се посочва и периодът, за който се отнася плащането.
Списъкът на кодовете за видове плащане, както и номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на НАП, се намират в рубриката „Плащане” на интернет страницата на агенцията /www.nap.bg/.
Повече информация, както и помощ при попълване на преводните нареждания и пощенските записи, клиентите на НАП могат да получат на тел. 0700 18 700 на цената на един разговор.

Leave a Reply