Новини, Политика

И. Коцева: Много важно е да подготвим и приемем балансиран бюджет

Ирена Коцева

Общинските ръководители пред “Приятел” за приоритетите за работа през 2012-а

Ирена Коцева, председател на Общинския съвет:
– Дейността на общинските съвети е регламентирана от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Законът определя задачите на съвета и основата за съвместната дейност с общинската администрация. Ръководейки се от това, на първо време предвиждаме да се обсъди отчетът за изпълнение на бюджета за миналата година, а през февруари – да приемем и бюджета на общината за тази година. Това изисква сериозна подготовка, поради което председателят на бюджетната комисия и зам.-председател на Общинския съвет ще бъде на обучение в Министерството на финансите.
С кмета сме уточнили предварително как ще се провеждат отделните разговори, заседания на комисии, срещи с второстепенни разпоредители с бюджета, за да можем да подготвим и приемем един балансиран бюджет. Особено внимание ще отделим на проектите, на новата методика за подготовка на бюджета, която изисква повече прозрачност откъде точно идват средствата. Ще се съобразим и с необходимите средства за съфинансиране по европейски проекти, а и с ангажиментите ни по сега действащите проекти.
Готвим се да приемем и 4-годишна стратегия за управление на общинската собственост. Ще започнем с приемане на план за управление и разпореждане с имоти общинска собственост и едногодишен план за приватизация. Ще обсъдим и годишните отчети и баланси на фирмите с общинско участие.
Разбира се, ще разглеждаме и обичайните молби за даване под наем, за разпореждане с имущество. Важна задача е и приемането на устройствения план на Боровец, което е свързано и с инвестиционни намерения.

Leave a Reply