Новини, Политика

И Общинският съвет поиска да се запази Районният съд

В специална декларация, приета на сесията на 21 април, общинските съветници настояват да се запази Районният съд в Самоков.
Местните депутати не са съгласни с приетия през м. г. от Висшия съдебен съвет доклад за промяна в съдебната карта, с който се допуска преустановяване на съществуването на съда в Самоков чрез неговото закриване и преобразуване в териториално подразделение на друг съд или по друг начин. „Вземането на едно такова решение би било крайно противоестествено, необосновано и не почиващо на никакви обективни критерии”, посочват общинарите.
В декларацията се изтъква, че Самоковска община е най-голямата община в Софийска област, пета по големина в страната, с територия от 1209 кв. км и население от над 45 хил. жители, с най-големия град в областта с около 27 хил. жители и с 24 села, отдалечени във всички посоки.
От основаването на новата българска държава досега в Самоков съществува Районен съд, който обслужва не само местните жители и различните фирми, институции, неправителствени организации, но и многобройните туристи от страната и чужбина, посещаващи Боровец, Мальовица и други курорти в района. Тук живеят и значителни малцинствени групи. Общината е и високопланински район, достъпът до който е само шосеен.
„Функционирането на Районен съд – Самоков /което в многовековната история на града никога не е било поставяно под съмнение/ е не само наложително, но и липсата му би довела до липса на правосъдие за жителите на общината ни, а липсата на правосъдие е равнозначна на липса на държавност”, декларират общинарите. Те са категорични, че бъдещето на съда и на достъпа на гражданите от съдебния му район до правосъдие не следва да се решава въз основа на абстрактни критерии, прилагани изолирано от обществената необходимост от съществуването му.
Както е известно, междувременно продължава и гражданската подписка за запазване на Районния съд в града ни, в която досега са се подписали над 1000 граждани.

Leave a Reply