Новини, Шарен свят

И пешеходците имаме вина за доста произшествия

„Понякога съм пешеходец, често и шофьор. Може би и затова влизам в положението и на двете страни, участници в движението. На пътя, независимо дали съм пеша или в автомобил, се стремя да се съобразявам с неписаните човешки правила за безопасност. Обикновено повече давам предимство на автомобилистите, тъй като много по-лесно е аз да изчакам преминаването им, дори и да имам предимство, отколкото да спирам движението им. Може би поради нагласата ми, че щом са в превозно средство, те бързат за някъде.
Често ми се случва, когато съм зад волана пък, да карам с метри зад някои захласнати пешеходци, докато решат да се отместят от пътното платно. Когато до мен има спътници, нервите им не издържат и почват да ругаят. Представям си, ако са на мястото зад волана…”, сподели наскоро в непринуден разговор в редакцията наша читателка. Поводът бяха зачестилите пътно-транспортни произшествия.
Времето, в което живеем, наистина изостря нервите, стресът и у едните, и у другите участници в движението е твърде силен. Но в тази пътна надпревара, за съжаление, по-беззащитни са пешеходците, за които при произшествие изходът често е фатален.
Затова може би наистина е време да си припомним законовите правила за движение на пешеходците.

– Пешеходците могат да се движат по платното за движение, противоположно на посоката на движението на пътните превозни средства, по възможност най-близо до лявата му граница, когато няма тротоар или банкет или е невъзможно те да бъдат използвани, както и при пренасяне или тласкане на обемисти предмети, когато с това се затруднява движението на другите пешеходци.
– Инвалидите, които се придвижват с инвалидна количка със скоростта на пешеходец, могат да се движат и по платното за движение, като се придържат възможно най-близо до дясната му граница.
– При намалена видимост или при интензивно движение движението на група пешеходци с водач по платното за движение се разрешава само в колона един след друг.
– Когато пресичат платното за движение, пешеходците са длъжни, ако наблизо има пешеходна пътека, да я използват.
– На пешеходците е забранено да извършват търговия и услуги на платното за движение.
– Пешеходците нямат право да преминават през ограждения от парапети или вериги.
– Забранено е внезапното навлизане на платното за движение, както и пресичането на платното при ограничена видимост.
– Ако носите подходящо облекло, ще увеличите шанса да бъдете видян навреме. Такова облекло е с ярки цветове и флуоресцентни елементи за през деня и отразителни елементи за нощта. Отразителни елементи се продават под формата на самозалепващи се ленти, които лесно могат да се прикрепят към дрехи.

х х х

– С глоба до 30 лв. се наказва пешеходец, който преминава през огражденията от парапети или вериги.
– С глоба до 10 лв. се наказва пешеходец, който наруши правилата за движение.

Водачите на моторни превозни средства трябва да знаят:
– При приближаване към място, където на пътя или в близост до него се намират деца, водачът е длъжен да намали скоростта, а при необходимост – и да спре.
– При приближаване към пешеходна пътека водачът е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре. При заобикаляне на спряло пред пешеходна пътека пътно превозно средство водачът е длъжен да се движи с такава скорост, която да му позволи да спре, за да пропусне преминаващи по пътеката пешеходци.
– Когато преминаването на пешеходците през пешеходна пътека се регулира със светофар, водачът е длъжен след подаване на сигнал, който му разрешава преминаването, да пропусне пешеходците, които все още се намират на пешеходната пътека и да не навлиза на пътеката, ако прецени, че е възможно да бъде принуден да спре и да остане на нея след подаване на сигнал, който забранява преминаването.
– Когато пешеходец, стоящ на банкета или тротоара, сигнализира с ръка за намерението си да премине по пешеходната пътека, водачът е длъжен, без да създава опасност за движението, да спре, за да го пропусне.
– Когато на платното за движение има вода, кал или дребни камъни, водачът е длъжен да преминава с такава скорост, че да не причини изцапване или нараняване на пешеходците.

х х х

– Всеки участник в движението е длъжен да опазва околната среда, като не изхвърля и не оставя на пътя предмети или вещества, както и да вземе мерки за отстраняването им или за предупреждаване на останалите участници в движението, когато това ги застрашава.
– Всички участници в движението са длъжни да познават пътните знаци, светлинните сигнали и пътната маркировка.

Leave a Reply